Algemeen

0 4

In Hamburg test automerk BMW momenteel een energieopslagcentrale uit. De opslag is opgebouwd met 2.600 gebruikte autobatterijen afkomstig van 100 elektrische BMW’s.

BMW heeft in samenwerking met Bosch en energiebedrijf Vattenfall het project Battery 2nd Life opgestart. Het opslagsysteem met gebruikte batterijmodules uit elektrische auto’s is één van de resultaten dat uit het project is ontstaan. De opzet is vergelijkbaar met het idee van de Tesla Powerwall. Er wordt gebruik gemaakt van tweedehands accu’s uit de BMW i3 van 22 en 33 kilowattuur. Met de opslagcapaciteit van 2,8 megawattuur en een vermogen van 2 megawatt helpt de centrale bij het stabiliseren van het duurzame elektriciteitsnet. Ook wordt het effect van piekvragen naar elektriciteit erdoor vermindert.

Binnen de bedrijfscultuur van BMW staat duurzaamheid in een hoog vaandel. Maar liefst 58 procent van de ingekochte energie haalt het autobedrijf uit hernieuwbare bronnen. Voor de productie van de BMW i3 en de i8 in de fabriek in Leipzig wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de windenergie van vier windturbines. Er is echter niet altijd (voldoende) wind om de gevraagde energie te leveren. Met de elektriciteitscentrale opgebouwd uit de batterijmodules kunnen de schommelingen in vraag en aanbod opgevangen worden.

0 2

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontwikkelden een materiaal dat zonne-energie opslaat en het later op een gewenst moment als warmte weer kan gebruiken. Polymeer is een van de eerste Solar Thermal Fuels (STF) in vaste vorm. De stof bevat moleculen die reageren op zon en warmte. Het is transparant en daardoor toepasbaar in veel verschillende materialen zoals glas of stof.

Het polymeer slaat warmte op door chemische bindingen aan te gaan. Wanneer de moleculen in het polymeer in contact komen met zonlicht wordt de energie daarvan opgeslagen. Vervolgens kan de energie weer losgelaten worden onder invloed van een beetje warmte, licht of stroom. De wetenschappers van het MIT hebben de moleculen in de stof zodanig aangepast dat meer zonne-energie kan worden opgeslagen. Een eindproduct kan daarmee tot 10 graden verwarmd worden. Onderzoek gaat nog verder om te bereiken dat het polymeer tot 20 graden kan verwerken.

Een mogelijke praktische toepassing van het polymeer is het ontdooien van autoruiten. Het materiaal is in proeven toegepast in glas. Aangetoond kon worden dat het polymeer in het glas voldoende warmte afgeeft om een klein beetje ijs te doen smelten. De rest van het ijs glijdt vervolgens vanzelf van de ruit. Automerk BMW is geïnteresseerd in het onderzoek en is dan ook een van de sponsoren.

0 58
Duurzame energie
Duurzame energie

Wanneer zonnepanelen waarmee je als particulier stroom opwekt niet op je eigen dak staan moet je gewoon belasting betalen over de opgewekte energie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door energieleverancier Eneco en LochemEnergie, een energiecoöperatie.

Wanneer de stroom wordt opgewekt bij iemand anders is er volgens de rechtbank sprake van het leveren van energie. De Belastingdienst mag daarom gewoon eisen dat er belasting over die energie wordt betaald.

Zowel Eneco als LochemEnergie bepleitten in de rechtszaal zonder succes dat er zo een ongelijkheid in stand wordt gehouden tussen mensen die wel, en mensen die geen geschikt dak hebben om zelf energie op te wekken. Volgens hen komt het de groei van duurzame energie in Nederland dan ook niet ten goede als burgers worden ontmoedigd om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Mensen die hun zonnepanelen wel op hun eigen dak kunnen aanbrengen hebben zo een aanzienlijk financieel voordeel op mensen die dat niet kunnen, en dat terwijl het risico en de aanschaf voor beide groepen mensen gelijk zijn.

Zowel Eneco als LochemEnergie hebben verklaard na bestudering van de uitspraak te bepalen of ze in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak.

0 21

Een Amerikaanse universiteit werkt aan een technologie om teveel uitgezonden radiosignalen van mobieltjes door de telefoons zelf terug te laten winnen. Daarmee zou de gebruiksduur met wel 30% verlengd kunnen worden volgens de onderzoekers.

Een mobieltje dat contact heeft met een telefoonmast of een wifi-signaal gebruikt veel overtollige energie om contact te maken en te houden. Dit komt omdat een groot deel van de uitgezonden signalen nooit op plaats van bestemming aankomt. Elk signaal bevat slechts een klein beetje energie, maar alle signalen bij elkaar opgeteld is er veel energie terug te winnen zeggen de onderzoekers van de universiteit.

De universiteit werkte daarom de afgelopen tijd aan een klein apparaatje wat gemakkelijk ingebouwd kan worden in een telefoon en die de signalen die het opvangt zelf om kan zetten in energie. De batterij van een mobiele telefoon zou daarmee aanzienlijk langer opgeladen kunnen blijven.

Om de technologie verder te ontwikkelen en commercieel in te kunnen zetten is inmiddels een nieuw bedrijfje opgestart. De kans is groot dat mobiele telefoons die over een paar jaar geproduceerd worden daarom langer kunnen doen met een vol geladen batterij.

0 78

Ondernemers en particulieren in de gemeente Emmen in Drenthe kunnen hun braakliggende terrein voortaan gaan inrichten als zonneakkers. Hiertoe is onlangs een nieuwe beleidsvisie ontwikkeld, waardoor het makkelijker gaat worden om zonneakkers te realiseren.

De gemeente heeft laten weten dat ze meer heil ziet in zonne-energie dan in windenergie en wil het gebruiken van zonne-energie motiveren. Er is daarom inmiddels een lijst met criteria opgesteld waar terreinen aan moeten voldoen om als zonneakker dienst te mogen doen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om stukken van een bedrijventerrein waar zich nooit een bedrijf heeft gevestigd, of het aanwijzen van een terrein in een dorp waar de bewoners gezamenlijk een zonne-akker kunnen beginnen om zelf energie op te gaan wekken.

Emmen heeft zich tot doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Alle in de gemeente gebruikte energie moet dan afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.