Een wetenschappelijk team van de University of Wisconsin in Madison heeft een idee ontwikkeld waarbij een vloer gemaakt van resthout duurzame elektriciteit kan opwekken wanneer er overheen gelopen wordt. De opgewekte energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de verlichting of voor het opladen van elektrische auto’s.

Het onderzoeksteam aan de Amerikaanse universiteit zocht naar een manier om duurzame energie op te wekken met behulp van menselijke activiteiten. Op zich is het idee niet nieuw. Wat de vondst uniek maakt, is dat de vloer gemaakt is van houtpulp dat als restproduct vrijkomt bij industriële processen. Die pulp bestaat voor een deel uit cellulose nanovezels. Deze kleine vezels worden chemisch behandeld, waardoor ze elektrisch geladen worden als ze in contact komen met onbehandelde nanovezels. In feite is het hetzelfde principe als de statische stroom die ontstaat door wrijving tussen twee kledingstukken, het Tribo-elektrisch effect.

Eerdere ideeën om uit de voetstappen van mensen energie te halen waren kostbaar, niet recyclebaar en onpraktisch om op grote schaal toe te passen. De vloeren van houtpulp zijn een nieuwe hernieuwbare energiebron, onafhankelijk van weersomstandigheden, goedkoop en oneindig recyclebaar. Als de technologie nog verder ontwikkeld is, kunnen de vloeren in grote openbare ruimtes toegepast worden. Te denken valt aan winkelcentra, bibliotheken en scholen.

Vergelijkbare artikelen