Naar aanleiding van klachten van kritische organisaties rondom windenergie onderzocht de Nationale Ombudsman de online informatie over windenergie van de Sociaal Economische Raad (SER). De Ombudsman concludeert dat de gegeven informatie onjuist, onvolledig en achterhaald is. Ook de rol die Ed Nijpels, aanjager van de vergroening van de energieproductie, bij de informatievoorziening speelt wordt door de Ombudsman gehekeld.

Volgens de Nationale Ombudsman worden de nadelen die windmolens met zich meebrengen op de website van de SER gebagatelliseerd zonder verdere onderbouwing. Hij deed onderzoek naar de informatievoorziening op verzoek van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Deze organisaties zijn voorstander van duurzame energieopwekking, maar plaatsen vraagtekens bij de bouw van veel grote windmolens in Nederland. De informatie van de SER is vooral gericht op de promotie van de plaatsing van windmolens. De SER moet de uitvoering van het Energieakkoord bewaken. Ed Nijpels is voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord en houdt er namens de SER toezicht op dat het akkoord in goede banen geleid wordt.

Op de website van de SER plaatste in 2015 zogenaamde factcheckers over windenergie. Daarin komt onder meer naar voren dat slechts een klein deel van omwonenden hinder ondervindt van het geluid van windturbines. De bewering wordt niet onderbouwd met onderzoeksresultaten. Ook zou de waardedaling van huizen in de nabijheid van windmolens gering zijn. Deze uitspraak is gebaseerd op een onderzoek van vóór 2011. Sindsdien is het aantal windturbines toegenomen in aantal en grootte en worden ze dichter bij woongebieden geplaatst. Ook de gezondheidsrisico’s en slaapproblemen van omwonenden worden vergoelijkt.

De Ombudsman raadt de SER en Ed Nijpels aan de informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit. De SER verbaast zich over de bevindingen van de Ombudsman en deelt de mening niet dat ze opzettelijk uitsluitend positief tegenover windenergie staat. Volgens de Raad komen zowel voor- als nadelen voldoende aan bod in de factcheckers.

Vergelijkbare artikelen