Een aantal grote oliebedrijven starten een gezamenlijk investeringsfonds voor duurzame energie. De bedrijven willen met het nieuwe fonds een actieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Zeven grote oliebedrijven doen mee aan het initiatief. BP, Eni, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil en Total waren al verenigd in het Oil and Gas Climate Initiative. Het werd in 2014 met steun van de Verenigde Naties opgericht. In totaal zijn daar elf olie- en gasbedrijven bij betrokken, die een vijfde van de olie- en gasproductie wereldwijd vertegenwoordigen. Het nieuwe fonds dat de zeven betrokkenen nu oprichten moet investeringen mogelijk maken in duurzame energie. Zo kunnen ontwikkelingen van technologieën op het gebied van uitstootreductie en efficiënter brandstofverbruik door auto’s op steun rekenen. Bovendien wil het collectief maatregelen om de eigen emissies te verminderen onder de loep nemen. Te denken valt aan de reductie van het affakkelen van overtollig gas, een groter gebruik van de CO2-afvang en -opslag en de beperking van methaanuitstoot.

De aankondiging van de samenwerking tussen de zeven oliebedrijven valt samen met de officiële inwerkingtreding van het klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren staken een aantal grote oliebedrijven ook al fors in duurzame energie. In vergelijking tot de investeringen die tot nu toe in olie en gas gedaan zijn, valt het resultaat van die inspanningen in het niet. Een bundeling van de krachten zou daar verandering in kunnen brengen.

Vergelijkbare artikelen