Tags Artikelen met de tag "biobrandstof"

biobrandstof

0 9

In de komende ronde van de SDE+ wordt een miljard euro aan extra subsidiegelden gestopt. Het geld komt uit de subsidiebegroting die eigenlijk pas de komende jaren beschikbaar zou komen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit bekend gemaakt en zegt met de maatregel de grote vraag te willen tegemoetkomen.

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een ministeriële regeling ter bevordering van de totstandkoming van schone en hernieuwbare energie. In de eerste ronde stond dit jaar al 4 miljard euro ter beschikking. Er werd echter ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd dan beschikbaar was. Dit najaar zou eveneens 4 miljard euro subsidie beschikbaar komen, maar dat wordt nu dus verhoogd naar 5 miljard euro. Het is nog onbekend hoeveel stimuleringsgeld volgend jaar opengesteld wordt, maar volgens het ministerie zijn de bedragen vergelijkbaar met dit jaar.

De SDE+ regeling ondersteunt vooral de goedkoopste technologieën met de hoogste energieopbrengst. Kleinschalige projecten maken ook grote kans om gehonoreerd te worden. De productie van alle soorten groene stroom maken kans op een bijdrage, zoals zonne-energieprojecten, biomassa verbranding, windmolens op eigen terrein, geothermie. Ontwikkelaars die de subsidie aanvragen hebben vijftien jaar de tijd om de productie van groene energie op gang te krijgen. Wordt er geen stroom geproduceerd, dan wordt de subsidie niet uitgekeerd.

0 65

Koffie Recycling Nederland (KRN) en afvalverwerkingsbedrijf Suez hebben de koppen bij elkaar gestoken en een nieuwe oplossing bedacht voor de verwerking van koffiedik tot bio-pellets. Ook kijken de bedrijven naar andere toepassingen voor de verwerking van koffiedik, zoals de productie van bio-plastics en voedingsbodems voor champignons.

Nederlanders gebruiken per jaar ongeveer 120 miljoen kilo aan koffiebonen. Tot nu toe werden de resten verbrand met het restafval of vergist en gecomposteerd als groenafval. Suez en KRN gaan het koffiedik nu landelijk inzamelen bij bedrijven en instellingen om te verwerken tot bio-pellets die geschikt zijn als brandstof voor pellet-kachels. Daardoor zijn flinke besparingen op de CO2-uitstoot mogelijk. Iedere kilo tot bio-pellets verwerkte koffiedik levert een besparing van 775 gram CO2 op ten opzichte van de reguliere verwerking als restafval. Wanneer al het koffiedik in Nederland omgezet zou worden in deze biobrandstof betekent dat een besparing van ruim 93.000 ton CO2 uitstoot per jaar. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van een auto die 20.000 keer om de aarde rijdt.

Vanaf juni dit jaar zal de verwerking van het koffiedik gedaan worden in een voormalige zetmeelfabriek in Veenoord. De fabriek wordt op dit moment omgebouwd. De bio-pellets ontstaan door het vocht eerst uit het ingezamelde koffiedik te halen en vervolgens samen te persen met houtvezels. De pellets zijn zeer energierijk en leveren een hoog warmterendement op. De verbranding van bio-pellets gemaakt van koffiedik is bovendien schoner dan die van pellets die geheel gemaakt zijn hout. Ook blijft er weinig as over.

Verschillende grote bedrijven, zoals de Belastingdienst, Delta Lloyd en Inntel Hotels hebben hun medewerking toegezegd voor de recycling van het koffiedik. KRN en Suez verwachten dat snel meer bedrijven zullen volgen als leverancier.