Tags Artikelen met de tag "duurzaam"

duurzaam

0 16

Een aantal grote oliebedrijven starten een gezamenlijk investeringsfonds voor duurzame energie. De bedrijven willen met het nieuwe fonds een actieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Zeven grote oliebedrijven doen mee aan het initiatief. BP, Eni, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil en Total waren al verenigd in het Oil and Gas Climate Initiative. Het werd in 2014 met steun van de Verenigde Naties opgericht. In totaal zijn daar elf olie- en gasbedrijven bij betrokken, die een vijfde van de olie- en gasproductie wereldwijd vertegenwoordigen. Het nieuwe fonds dat de zeven betrokkenen nu oprichten moet investeringen mogelijk maken in duurzame energie. Zo kunnen ontwikkelingen van technologieën op het gebied van uitstootreductie en efficiënter brandstofverbruik door auto’s op steun rekenen. Bovendien wil het collectief maatregelen om de eigen emissies te verminderen onder de loep nemen. Te denken valt aan de reductie van het affakkelen van overtollig gas, een groter gebruik van de CO2-afvang en -opslag en de beperking van methaanuitstoot.

De aankondiging van de samenwerking tussen de zeven oliebedrijven valt samen met de officiële inwerkingtreding van het klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren staken een aantal grote oliebedrijven ook al fors in duurzame energie. In vergelijking tot de investeringen die tot nu toe in olie en gas gedaan zijn, valt het resultaat van die inspanningen in het niet. Een bundeling van de krachten zou daar verandering in kunnen brengen.

0 13

Het staatsenergiebedrijf van Costa Rica, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) regelt de productie en distributie van energie in het land in Centraal-Amerika. Het bedrijf maakt bekend dat de afgelopen achtereenvolgende 76 dagen uitsluitend duurzame energie gebruikt is in het land.

Costa Rica heeft vorig jaar in totaal 299 dagen op duurzame energie gedraaid. Tot nu toe staat de teller dit jaar op 150 dagen zonder gebruik van traditionele energiebronnen waarvan 76 dagen achter elkaar. Het land wil het eerste klimaat neutrale land ter wereld zijn in 2021.

Waterkracht is de voornaamste energiebron voor Costa Rica. Maar liefst 80 procent van de duurzame energie wordt uit waterkracht gehaald. In de rivier Reventazón liggen drie dammen waarvan twee actief in de energieproductie. De derde wordt komende week actief met een capaciteit van 305,5 megawatt. Critici geven aan dat waterkracht een te kwetsbare energiebron is. Deze manier van energie opwekken vereist een consistente regenval. Dat betekent dat in tijden van droogte niet voldoende energie opgewekt kan worden en teruggegrepen moet worden op olie, steenkool of aardgas.

De duurzame productie van elektriciteit in Costa Rica komt vooral uit waterkracht. Daarnaast wordt ongeveer 12 procent van de energiebehoefte gehaald uit aardwarmte en 7 procent komt van windturbines. De zon is een energiebron die onder aan de lijst staat met slecht 0,01 procent aandeel in de landelijke elektriciteitsbehoefte.

0 66

Voor de kust van West-Australië liggen sinds een jaar drie boeien die een record aan groene stroom produceren. Carnegie Wave Energy ontwikkelde het ingenieuze systeem met groot succes tot gevolg.

Ongeveer 1 tot 2 meter onder het zeeoppervlak drijven de boeien op de golven. Ze zijn via een kabel verbonden met pompen op de oceaanbodem. De bewegingen van de boeien in de golven drijven de pompen aan. Water wordt onder druk door een pijplijn naar het vaste land gepompt waardoor een conventionele waterkrachtturbine in werking gesteld wordt en elektriciteit opwekt. De boeien produceerden het afgelopen jaar maar liefst 14.000 uur lang stroom, voldoende voor de stroomvoorziening en schoon water voor de grootste marinebasis van Australië.

Carnegie Wave Energy ontwikkelde het CETO-project. In 2011 startte een kleine proeflocatie met een vermogen van 80 kilowatt en een systeem met een diameter van 7 meter. In 2015 werd het groter aangepakt met een vermogen van 240 kilowatt en een systeem met een diameter van 11 meter. Met het project is ongeveer 40 miljoen Australische dollar gemoeid. Golfenergie is een belangrijke optie voor Australië in de zoektocht naar duurzame energievoorzieningen. Ongeveer tachtig procent van de bevolking woont langs de kust en Australië is omringd door de sterke stromingen van de oceanen. Carnegie Wave Energy ontwikkelde daarom al nieuwe onderwaterboeien. De CETO-6 boeien krijgen elk een vermogen van 1 megawatt en moeten commercieel geëxploiteerd worden.

0 71
De centrale voor blauwe energie op de Afsluitdijk
De centrale voor blauwe energie op de Afsluitdijk

Wie de laatste tijd wel eens over de Afsluitdijk is gereden kwam daarbij – waarschijnlijk zonder het te weten – langs een proefinstallatie waar Blauwe Energie wordt opgewekt.

Het zoute zeewater van de Waddenzee wordt in de energiecentrale in contact gebracht met het zoete water uit het IJsselmeer, waarbij de zoutionen uit het Waddenzeewater naar het zoete water willen. Ze komen daarbij door een speciaal membraan en die scheidt de positief geladen van de negatief geladen deeltjes.

De positief geladen ionen komen in het ene reservoir met zoet water terecht, de negatief geladen deeltjes komen in het andere reservoir terecht. Door aan beide reservoirs een stroomkabel vast te maken wordt er stroom opgewekt. Het brakke water wat ontstaat wordt weer terug gepompt naar de Waddenzee.

Wil je meer weten over deze relatief nieuwe manier van stroom opwekken? Bekijk dan de uitleg in onderstaande video.