Tags Artikelen met de tag "duurzame energie"

duurzame energie

0 2

In de eerste helft van 2016 blijven investeringen in hernieuwbare energiebronnen wereldwijd achter ten opzichte van het vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

In het hele jaar 2015 werd mondiaal 348,5 miljard dollar geïnvesteerd in groene energie, een recordbedrag vooral veroorzaakt door de opkomende landen. Tot nu toe is in 2016 slechts 116,4 miljard gestoken in hernieuwbare energie. Volgens BNEF is de daling te wijten aan lagere investeringen in Azië. Bovendien richten ontwikkelaars zich vooral op kleinere projecten, die minder grote investeringen nodig hebben.

Uit de cijfers blijkt ook dat windenergie het wereldwijd relatief slechter doet dan andere duurzame bronnen. In vergelijking met dezelfde periode in 2015 daalden bestedingen in het afgelopen tweede kwartaal met 13 procent. Investeringen in zonne-energie stegen daarentegen juist met 23 procent. BNEF voorspelt dat wind- en zonne-energie vanaf het volgende decennium de goedkoopste energiebronnen zullen zijn in veel landen.

Meer investeringen in hernieuwbare energie zijn nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden. Het BNEF verwacht dat in 2040 de jaarlijkse uitstoot mondiaal maar liefst 700 megaton CO2 zal zijn. Dit is vijf procent meer uitstoot dan het vorig jaar. Het gebruik van fossiele brandstoffen als steenkool en gas zal ook in de toekomst blijven, ondanks de fundamentele transformatie van het wereldwijde energiesysteem.

0 6
Eneco groene energie
Eneco groene energie

Tijdens de Energieraad in Luxemburg zullen de landen rondom de Noordzee hun afspraak bekrachtigen waarin zij aangeven samen te werken in de planning en de bouw van windmolenparken op zee. Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Ierland sluiten daarmee een gezamenlijk pact voor de opwekking van grootschalige duurzame windenergie.

De samenwerking heeft als doel om de bouwkosten van de off shore windmolenparken te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door een collectieve inkoop, een op elkaar afgestemde aanleg of een gezamenlijke ontwikkeling. Minister Kamp van Economische Zaken is initiatiefnemer in de samenwerking tussen de Noordzeelanden. Luxemburg grenst daarbij als enige niet aan de Noordzee, maar als onderdeel van de Benelux ziet het land zich toch geroepen mee te werken. De positie van de Benelux landen is volgens minister Kamp sterker in de gesprekken over het Europees energiebeleid dan wanneer deze landen zelfstandig deelnemen. Ook Ierland is niet een echt Noordzeeland, maar Kamp is van mening dat hoe meer landen meedoen in de samenwerking, hoe beter het is.

Minister Kamp geeft aan dat de samenwerking van de Noordzeelanden een grote doorbraak betekent in een Europees energiebeleid. Hij ziet met de onderlinge afspraken bovendien betere kansen voor de diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om makkelijker grensoverschrijdend zaken te doen, vergunningen aan te vragen en subsidies te krijgen.

0 10
Een sterk vervuilende kolencentrale
Een sterk vervuilende kolencentrale

Uit de meest actuele cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt de verontrustende tendens dat steeds meer mensen overstappen van groene naar grijze energie. Het overheidsbeleid van het vergroenen van de energiesector staat haaks op deze trend.

Niet eerder wisselden vorig jaar zoveel mensen van energieleverancier. Eén op de zeven huishoudens koos voor een ander energiebedrijf. In de periode van juli 2014 en juli 2015 stapte 14,1% over waar dat in dezelfde periode daarvoor nog 13,3% was. Helaas werd daarbij niet altijd voor een groenere optie gekozen. Het aantal huishoudens met groene stroom nam in die periode af met maar liefst 6%.

Volgens D66-kamerlid Stientje van Veldhoven maakt de huidige regering het makkelijke voor kolencentrales om te blijven produceren. Daardoor kan het gebruik van kolen toenemen, ondanks de extra belasting die in het kader van de Europese afspraken op CO-2 uitstoot op kolen zijn ingesteld. Kolen zijn twee keer zo vervuilend is als gas en nog vele malen meer vervuilend is dan groene stroom waarbij geen CO-2 uitstoot is.

Ook stappen veel mensen af van groene stroom door het gebrek aan geloofwaardigheid. Vorige maand concludeerde de ACM nog dat energiebedrijf Innova Energie zich niet aan de regels voor groene stroom hield. Zo is vaker bij energieleveranciers gebleken dat de groene stroom lang niet zo groen was als werd voorgedaan.

0 53

Marokko streeft ernaar om over vijf jaar een van de grootste producenten van duurzame energie ter wereld te worden. Dan moet minimaal de helft van de stroombehoefte van het land worden geleverd door hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, water- en zonne-energie.

De grootste troeven zijn daarbij enorme zonnecentrales die niet gebruik maken van zonnepanelen maar van halfronde reflecterende schermen die de zonnestralen bundelen en een bepaalde vloeistof tot 400 graden Celsius verhitten. Die hitte wordt gebruik om stoom te maken die grote turbines aandrijft. Door die turbines wordt tenslotte stroom opgewekt.

Het mooie aan deze manier van stroom opwekken is dat de productie nog lang na zonsondergang door kan gaan omdat de warmte lang opgeslagen kan worden. Zo is men in staat om een redelijk constante stroomvoorziening te hebben. Het grootste nadeel van zonne-energie, dat het vooral piekproductie is, wordt daarmee voor een belangrijk deel weggenomen. Het uiteindelijke doel is dan ook een stroomvoorziening die 24 uur lang constant op vrijwel hetzelfde niveau blijft.

Op de lange termijn wil Marokko de stroom ook verkopen aan het buitenland. Dat kunnen op dit moment alleen de directe buurlanden zijn, om ook naar Europa te kunnen exporteren moeten er eerst nieuwe elektriciteitskabels worden getrokken.

0 10

Wanneer mensen de komende jaren massaal gaan overstappen op zonne-energie en windenergie zou dat een ramp betekenen voor het bestaande elektriciteitsnet, dat is namelijk totaal niet berekend op deze omslag. Dat zegt TNO in een pas uitgebracht rapport over het elektriciteitsnetwerk. Er zouden daardoor zelfs grootschalige stroomstoringen op kunnen treden.

Volgens prognoses waar TNO zijn onderzoek op gebaseerd heeft wordt de helft van al onze energie in 2030 duurzaam geproduceerd. Wanneer er in de tussentijd niet hard gewerkt wordt en veel geld wordt geïnvesteerd in opslagcapaciteit moeten we rekening houden met het veelvuldig uitvallen van de stroomvoorziening zegt TNO.

Dat heeft vooral te maken met het fluctuerende karakter van duurzame energie, er zijn daarbij van nature duidelijke pieken en dalen. De stroom die er tijdens pieken meer geproduceerd wordt dan strikt noodzakelijk zou op een duurzame en goedkope manier moeten worden opgeslagen om de behoefte tijdens de dalen op te vangen.

Ook een flexibele vraag naar stroom zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Nu al doen consumenten dit soms wanneer ze zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld de wasdroger pas aanzetten als de zon op de zonnepanelen valt. De overheid zou hier volgens TNO een leidende rol in moeten nemen, omdat er voor elektriciteitsbedrijven op dit moment geen economische reden is om het elektriciteitsnet aan te gaan passen aan de toekomst.

0 101
Eneco groene energie
Eneco groene energie

Eneco wil niet langer meedoen met het behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord. Dat heeft het energiebedrijf deze week bekendgemaakt. Eneco ziet zich gedwongen investeringen in nieuwe projecten terug te brengen met 400 miljoen euro. Daardoor kan er ook geen geld meer gestoken worden in projecten voor duurzame energie, waaronder de bouw van windparken en het aanleggen van warmteleidingen.

Het besluit van Eneco lijkt een direct antwoord op een maatregel van minister Kamp om energiebedrijven verplicht op te splitsen in een commercieel deel en een publiek productiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur. Met die maatregel moet de macht van de bedrijven worden beteugeld en de positie van de consument worden verstevigd.

Eneco heeft bij de rechter gepoogd de maatregel ongedaan te laten maken, zonder succes. Daar baalt topman Jeroen de Haas stevig van, want hij zegt zo niet meer te kunnen concurreren met grote energiebedrijven in andere landen. Vooral omdat daar de splitsing nog lang niet aan de orde is.

Om meer kapitaal te behouden en de eigen positie te verstevigen ziet Eneco zich daarom gedwongen de investeringen in groene energie stop te zetten. Desondanks zullen er volgens De Haas nog steeds 800 tot 1.000 banen verloren gaan.

 

0 16
IKEA en groene energie
IKEA en groene energie

De bekende Zweedse woonketen IKEA is van plan volledig zelfvoorzienend te worden op energiegebied. Er wordt 600 miljoen euro opzij gezet om over vijf jaar geen energieleverancier meer nodig te hebben. IKEA wil zelf zoveel groene energie opwekken dat de eigen filialen er volledig op kunnen draaien.

IKEA heeft inmiddels wereldwijd al 700.000 zonnepanelen op daken van de eigen filialen gelegd. Er is echter ook al meegewerkt aan een project met windmolens in Amerika. Die investeringen hebben ervoor gezorgd dat er in al bijna 70 procent van de energiebehoefte van het bedrijf wordt voorzien met duurzame energie die bedrijf zelf opwekt. In vijf jaar tijd moet dit met de nieuwe investeringen naar 100 procent gebracht worden.

Het grootste deel van de 600 miljoen euro zal worden gestoken in nieuwe projecten voor windenergie. Slechts 100 miljoen euro zal voor projecten zonne-energie gebruikt worden, de overig 500 miljoen wordt ingezet voor nieuwe windmolenparken. Momenteel bezit het bedrijf al 314 windmolens, daar gaan er dus waarschijnlijk al snel nog veel meer bijkomen.

IKEA heeft momenteel iets meer dan 350 filialen en er werken 150.000 mensen. Het bedrijf zet al jarenlang groot in op groene energie en in sommige winkels kun je zelfs zonnepanelen kopen.

0 11
Windmolens
Windmolens

Er wordt wereldwijd steeds meer geld geïnvesteerd in duurzame vormen van energie, zoals techniek die gebruik maakt van wind, water en zon om energie op te wekken. In 2014 steeg het totale investeringsbedrag met 17% tot maar liefst 250 miljard euro. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. De VN wilde graag weten of de lage olieprijzen ervoor zouden zorgen dat er weer minder geld in alternatieve energiebronnen zou worden gestoken, maar dat bleek allerminst het geval. In de afgelopen tien jaar werd alleen in 2011 meer geld gestoken in projecten voor duurzame energie, toen was het totaalbedrag van duurzame investeringen 279 miljoen euro.

Op dit moment wordt er nog geen tiende van de totale energieconsumptie in de wereld door duurzame methoden geproduceerd, maar met de huidige groei zal dit de komende jaren snel meer worden is de verwachting. Van alle nieuw gestarte projecten in 2014 was namelijk bijna de helft duurzaam. Daarbij ging het niet alleen om windenergie, zonne-energie en aardwarmte, maar bijvoorbeeld ook om energie die kan worden opgewekt met de getijden en biomassa.

0 33
Een stuwmeer in Costa Rica
Een stuwmeer in Costa Rica

Het Centraal Amerikaanse landje Costa Rica functioneert al 75 dagen op alleen maar groene energie. Dat komt vooral door de hevige regenval van de afgelopen periode, maar op termijn wil Costa Rica proberen om nooit meer fossiele brandstoffen nodig te hebben voor hun energie.

In veel Europese landen is het streven om binnen nu en vijf jaar voor 25% te zijn overgestapt op groene energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Costa Rica neemt daar geen genoegen mee en streeft naar 100%. Dit lukt zelfs al, gedurende korte periodes. Welk voordeel heeft Costa Rica op andere landen dat het deze ambitieuze doelstelling soms al weet te halen? Het antwoord zit hem in de waterkrachtcentrales van het land, die tijdens perioden van regenval in staat zijn genoeg energie op te wekken voor het hele land.

Costa Rica heeft een olievoorraad die het aan zou kunnen boren, maar wil dat uitdrukkelijk niet gaan doen om het milieu te sparen. In plaats daarvan gaat het land de komende jaren investeren in thermische energie, waarbij de warmte van de aarde zelf wordt gebruikt om energie op te wekken. Zo wil het land in 2021 klimaatneutraal zijn. Costa Rica heeft momenteel ongeveer 5 miljoen inwoners.

0 19
Zonnepanelen
Zonnepanelen

Eigenaren van gebouwen met een maatschappelijk karakter in Noord-Holland kunnen tot en met januari 2016 profiteren van in totaal 2 miljoen Euro subsidie voor het opwekken van duurzame energie. Vooral het aantal zonnepanelen op dergelijke gebouwen loopt in Noord-Holland aanzienlijk achter op het aantal zonnepanelen wat inmiddels op de woningen van particulieren is te vinden.

Wat niet-particuliere gebouweigenaren ervan weerhoudt om zonnepanelen te installeren zou liggen aan de lagere vergoeding die zij krijgen voor het terugleveren van stroom aan de energieleveranciers. Het zou dus simpelweg niet financieel aantrekkelijk zijn. Die drempel probeert de provincie Noord-Holland nu dus weg te nemen met subsidie.

De 2 miljoen euro die beschikbaar komt voor zonnepanelen en andere duurzame energievormen zal naar verwachting voor een totale investering van 10 miljoen euro zorgen in de energiesector en ook voor een flinke boost van de werkgelegenheid zorgen. Het mes snijdt volgens Jaap Bond, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, aan twee kanten. Volgens hem zijn dit soort investeringen door lokale en landelijke overheden noodzakelijk als Nederland de doelstelling van 24% duurzame energie in 2020 wil kunnen behalen.

0 7
Duurzame energie
Duurzame energie

De Groningse ondernemer Stef van der Ziel is van mening dat Groningers energie-onafhankelijk kunnen worden door hun energievoorzieningen te verduurzamen. Per jaar betaalt ieder Gronings huishouden gemiddeld EUR 250,- aan energiekosten. Als dat bedrag zou worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame technieken, zoals aardwarmte, waterstof en zonne-energie, zijn Groningers minder afhankelijk en kunnen ze flink besparen op hun energierekening. Per woning is een eenmalige investering nodig van EUR 20.000,-, weet van der Ziel. Omdat niet iedereen dit bedrag heeft liggen, zijn er voldoende kansen voor investeerders om hier een oplossing in te bieden. De ondernemer heeft zijn plan “Power to the People” inmiddels voorgelegd aan financiers en politici. Mocht er voldoende animo zijn voor het idee, dan wordt binnenkort de eerste proef gestart.