Tags Artikelen met de tag "energie besparen"

energie besparen

0 2

Als bedrijven te traag zijn om energiebesparende stappen te nemen zal het kabinet maatregelen nemen waarmee de gewenste acties afgedwongen zullen worden. De doelen die in het Energieakkoord zijn vastgelegd worden met de huidige afspraken niet gehaald.

De afspraken van bedrijven om maatregelen te treffen in de besparing van energie zijn op vrijwillige basis gemaakt. Ze zijn echter niet voldoende om de doelen die in het Energieakkoord van 2013 zijn vastgelegd te kunnen halen. In dat akkoord hebben overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties afgesproken dat in 2020 minstens 14 procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Als er geen drastische acties vanuit het bedrijfsleven genomen worden, zal minister Kamp van Economische Zaken vanaf 1 oktober verplichtende maatregelen invoeren. Deze mogelijkheid is bij het sluiten van het akkoord al opgenomen.

Nederland staat onderaan de lijst van landen in de Europese Unie als het gaat om energiebesparing. Op dit moment wordt slechts een goede 5 procent van de energie duurzaam opgewekt. Niet alleen de Nederlandse industrie neemt te weinig initiatief voor energiebesparende maatregelen, ook kantoren lopen achter. Als de verplichting in werking gesteld wordt, zouden kantoren bijvoorbeeld moeten voldoen aan de eis om de verlichting aan te passen naar minimaal energielabel C.

Minister Kamp gaat er nog steeds van uit dat de energiedoelstellingen gehaald zullen worden. Volgens hem zijn alle partijen van goede wil.

0 2

In het Nationaal Energieakkoord zijn doelen vastgelegd om vanaf 2020 bijna energie neutrale nieuwbouw te realiseren en vanaf 2050 een energie neutraal gebouwde omgeving. Om dit mede te bereiken is Nul op de Meter (NOM) een streven die door veel partijen in de bouw gehanteerd wordt. Dit streven heeft al geleid tot een belangrijke vernieuwing in de hele Nederlandse bouwsector. Bij NOM bieden projectontwikkelaars woningen aan en garanderen daarbij de consument wonen met een energierekening van nul euro.

Veel bouwbedrijven werken conceptueel, dat wil zeggen dat ze uitgaan van een bepaald woningconcept dat bij ieder project verbeterd wordt. Daardoor wordt het bouwproces efficiënter georganiseerd, neemt het minder tijd in beslag en leidt het tot minder afval en faalkosten. Het biedt ook meer plaats voor individuele woonwensen. Maar vooral op het gebied van energieprestatie worden grote stappen genomen. Meestal worden deze energie gerelateerde maatregelen echter als optie aangeboden. De ontwikkelde woningen zijn vaak ook zonder aanvullend energiepakket te koop. De aanvulling is te kiezen voor een extra vijftien tot twintigduizend euro.

En dat is nu net wat veel kopers tegenhoudt. De financieringsruimte die hypotheekverstrekkers bieden is vaak te krap. Als er nog geld over is voor extra opties, wordt dat veelal ingezet voor andere zaken dan energiemaatregelen. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland geeft aan dat de NOM een geweldig product is dat door veel bouwbedrijven geleverd kan worden. Hij waarschuwt er echter voor dat dit voor veel kopers onbetaalbaar is. Kleine stapjes als in de labelsprongen mogen daarbij niet verwaarloosd worden. Want, zo stelt Verhagen, iedere vorm van energiebesparing is mooi meegenomen. Hij benadrukt dat Bouwend Nederland niet tegen de ontwikkelingen is, maar pleit wel voor realiteitszin.

0 2

Goed nieuws voor sportstichtingen en -verenigingen die de druk op de begroting door de energierekening willen verlagen. Vanaf deze week is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiezuinige maatregelen of het toepassen van duurzame energie.

De energierekening neemt zo’n 10 tot 20 % van de begroting in beslag bij sportstichtingen en -verenigingen. Sportclubs kunnen nu een subsidie aanvragen voor het nemen van verschillende maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energietoepassingen. De subsidieregeling draagt bij aan de doelstelling voor energiebesparing zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. Voor de clubs in kwestie zal het een aangename besparing zijn op de kosten voor energie.

Een subsidie kan aangevraagd worden voor bijvoorbeeld LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Het gaat daarbij om investeringen van meer dan 3.000 euro. Wanneer de sportclub vooraf een energieadvies laat opstellen kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd. Sportverenigingen en -stichtingen kunnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling krijgen voor een lening waarmee ze de investering kunnen doen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Sportaccommodaties uit. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar en een jaarlijks budget van 6 miljoen euro beschikbaar. Per subsidieaanvraag is maximaal 125.000 euro beschikbaar.

0 13

De Nederlandse bloembollensector meldt deze week trots dat het de afgelopen vijf jaar een spectaculaire daling van het energieverbruik heeft gerealiseerd. Dat verbruik is namelijk over de gehele sector bekeken met maar liefst bijna een kwart teruggebracht. Tevens steeg het aandeel zelf opgewekte duurzame energie tot bijna tien procent. Deze resultaten liggen behoorlijk wat hoger dan de doelen die de sector met de overheid had gesteld en de KAVB, de overkoepelende vereniging voor Nederlandse bloembollenkwekers, is dan ook trots op hetgeen de kwekers in die korte tijd hebben weten te bereiken.

Kwekers zijn een grootverbruiker wanneer het gaat om energie. Daarom maakt de KAVB elke vijf jaar nieuwe afspraken met de overheid over energie. Deel van die afspraken is om elk jaar het energieverbruik met 2,2 procent te laten dalen en het aandeel zelf opgewekte energie daarbij elk jaar met 0.4 procent te doen toenemen. Ook is het de bedoeling dat alle nieuwe bedrijven in 2020 energieneutraal zijn, dat betekent dus dat ze evenveel energie opwekken als ze gebruiken. Ook vermindering van CO2-uitstoot staat hoog op het prioriteitenlijstje en ook dat gaat voorspoedig volgens de KAVB, die uitstoot daalde in de afgelopen vijf jaar namelijk met maar liefst 27 procent.

0 22
Oplader mobiele telefoon
Oplader mobiele telefoon

Haal opladers en adapters uit het stopcontact als je ze niet gebruikt. Dit geldt vooral voor oudere typen opladers die overtollige energie in warmte omzetten, dat gebeurt dan namelijk ook als je ze niet op een apparaat hebt aangesloten, of als het op te laden apparaat helemaal vol is.

Dit zogenaamde sluipverbruik doet zich ook voor bij apparaten die een stand-by stand hebben, zoals spelcomputers, televisies en multimedia-apparaten zoals DVD-spelers. Als je dat sluipverbruik wilt vermeiden haal je dit soort apparaten het beste ook helemaal van de stroom als je ze niet gebruikt. Dit kan je op jaarbasis enkele tientallen euro’s schelen op je energierekening en het is natuurlijk ook beter voor het milieu.

0 24

Als je de gordijnen dicht doet kun je veel energie besparen op je verwarming, zelfs als je dubbel glas hebt. Dit kan veel schelen op je energiekosten. Let er wel op dat je gordijnen niet over je radiatoren hangen, dan verdwijnt de warmte van je verwarming achter de gordijnen en komt het dus minder goed de kamer in en verlies je meer warmte aan de buitenlucht. Mocht je enkel glas hebben in je woning, dan is deze tip extra belangrijk en loont het zelfs om extra dikke gordijnen te kopen. Ook radiatorfolie achter je radiatoren plakken kaatst meer warmte de kamer in, in plaats van dat je het kwijt raakt door de buitenmuur.

0 19
wasdroger
wasdroger

Even snel een broek wassen en daarna in de droger gooien is natuurlijk lekker makkelijk, maar verre van energiezuinig. Zorg daarom altijd dat je wasdroger zo goed als vol zit, want hiermee bespaar je tussen de 50 en 100 euro per jaar. De meeste wasdrogers zijn groter dan een wasmachine, waardoor je vaak twee hele wassen tegelijk kan drogen. Let bij de aanschaf van een nieuwe wasdroger altijd goed op de energiezuinigheid en kies altijd voor een A of AA-label.

0 7
spaarlampen
spaarlampen

Energie besparen kan altijd en alle kleine beetjes helpen. Door je gloeilampen te vervangen door spaarlampen, kan je maar liefst 6 x zuiniger met energie om gaan. Een spaarlamp van 6 watt kan al een gloeilamp van 40 watt vervangen. Als je alle lampen in huis vervangt door spaarlampen, bespaar je ieder jaar tientallen euro’s. Spaarlampen zijn naast energie-zuinig, ook nog eens duurzaam, waardoor ze veel langer mee gaan dan een gemiddelde gloeilamp. De investering in de aanschaf is wel iets hoger, maar uiteindelijk maak je hier winst op en draag je ook nog eens je steentje bij aan het milieu.