Tags Artikelen met de tag "grijze energie"

grijze energie

0 43

Met de klimaattop in Parijs volgende week in zicht heeft een groep van 64 vooraanstaande hoogleraren een oproep gedaan om alle elf kolencentrales in Nederland te sluiten. De oproep in een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer heeft bijval gekregen vanuit de politiek. Regeringspartij PvdA en GroenLinks en D66 zijn voor. Tegengeluiden zijn ook te horen.

Een kolencentrale is de meest vervuilende energiebron met een jaarlijkse uitstoot van miljoenen tonnen CO2 en het vrijkomen van veel fijnstof, stikstofoxide en zware metalen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland hebben al vergaande maatregelen getroffen in de sluiting van kolencentrales. Volgens de groep van 64 vooraanstaande hoogleraren doet Nederland veel te weinig op het gebied van het klimaat- en energiebeleid. De groep eist dat alle elf kolencentrales zo snel mogelijk gesloten worden. De toezegging om de CO2 uitstoot tot 25 procent onder het niveau van 1990 terug te dringen, kan daarmee waargemaakt worden. Deze belofte is door Nederland vastgelegd in klimaatakkoorden.

De kolencentrales zorgen voor bijna 30 procent van de energieproductie. Volgens de hoogleraren kan de productie overgenomen worden door gasgestookte centrales die nu niet gebruikt worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zouden meevallen en hoogstens zo’n tien euro op jaarbasis hoger uitkomen. Kolenproducenten spreken dit met kracht tegen. Bovendien waarschuwen ze dat stokoude centrales in bijvoorbeeld Polen de productie zullen overnemen, wat nog nadeligere milieugevolgen heeft. Daarnaast bouwden verschillende producenten net nieuwe kolencentrales, zoals die van Essent/RWE in de Eemshaven en E.on op de Maasvlakte. De centrales zijn gebouwd toen de olie- en gasprijzen huizenhoog waren en de overheid niet afhankelijk wilde zijn van instabiele regimes in het Midden Oosten. Sluiting van de kolencentrales nu zou een enorme strop zijn voor deze bedrijven. Zij dreigen dan ook met miljoenenclaims.

Ook onafhankelijke deskundigen lopen niet warm voor de roep om sluiting. Weliswaar zullen consumenten de extra kosten bij sluiting kunnen overzien, voor de industrie betekent het een slechte concurrentiepositie met alle gevolgen van dien. Minister Kamp van Economische Zaken heeft zich ook uitgesproken tegen sluiting van de kolencentrales. Nederland kan helaas nog niet zonder ze.

0 10
Een sterk vervuilende kolencentrale
Een sterk vervuilende kolencentrale

Uit de meest actuele cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt de verontrustende tendens dat steeds meer mensen overstappen van groene naar grijze energie. Het overheidsbeleid van het vergroenen van de energiesector staat haaks op deze trend.

Niet eerder wisselden vorig jaar zoveel mensen van energieleverancier. Eén op de zeven huishoudens koos voor een ander energiebedrijf. In de periode van juli 2014 en juli 2015 stapte 14,1% over waar dat in dezelfde periode daarvoor nog 13,3% was. Helaas werd daarbij niet altijd voor een groenere optie gekozen. Het aantal huishoudens met groene stroom nam in die periode af met maar liefst 6%.

Volgens D66-kamerlid Stientje van Veldhoven maakt de huidige regering het makkelijke voor kolencentrales om te blijven produceren. Daardoor kan het gebruik van kolen toenemen, ondanks de extra belasting die in het kader van de Europese afspraken op CO-2 uitstoot op kolen zijn ingesteld. Kolen zijn twee keer zo vervuilend is als gas en nog vele malen meer vervuilend is dan groene stroom waarbij geen CO-2 uitstoot is.

Ook stappen veel mensen af van groene stroom door het gebrek aan geloofwaardigheid. Vorige maand concludeerde de ACM nog dat energiebedrijf Innova Energie zich niet aan de regels voor groene stroom hield. Zo is vaker bij energieleveranciers gebleken dat de groene stroom lang niet zo groen was als werd voorgedaan.