Tags Artikelen met de tag "milieu"

milieu

0 2

De lage olieprijs heeft een positieve uitwerking op de economie. De keerzijde is dat het aanhouden van de lage olieprijs nadelige gevolgen heeft voor het realiseren van de klimaatambities. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de lage olieprijs op de Nederlandse economie.

Duurzame investeringen worden minder aantrekkelijk door de lage olieprijs. Volgens een woordvoerder van DNB is het ontbreken van een goed functionerende belasting op de uitstoot van CO2 daar debet aan. De woordvoerder zegt dat wanneer de situatie zo blijft, dit de noodzakelijke energietransitie remt. Nederland moet juist de prestaties op het gebied van duurzame energie verbeteren. Op korte termijn zullen investeringen in duurzame energie nog niet in gevaar komen, omdat daarvoor al eerder afspraken zijn vastgelegd. Op langere termijn worden wel problemen voorzien. Zo zullen consumenten bijvoorbeeld minder snel voor een elektrische auto kiezen, als de olieprijs zo laag blijft. Ook bedrijven zullen minder snel tot schone oplossingen besluiten wanneer fossiele brandstoffen goedkoop zijn.

De aanhoudende lage olieprijs wordt veroorzaakt doordat de Verenigde Staten zich ontpopt als (schalie-)olieleverancier. Bovendien is Iran weer terug op de oliemarkt. Vanuit China is minder vraag naar olie omdat dat land hard werkt aan het opvoeren van duurzame energie. De lagere vraag vanuit China en het hogere aanbod van olie drukken de prijs.

0 2

In het Nationaal Energieakkoord zijn doelen vastgelegd om vanaf 2020 bijna energie neutrale nieuwbouw te realiseren en vanaf 2050 een energie neutraal gebouwde omgeving. Om dit mede te bereiken is Nul op de Meter (NOM) een streven die door veel partijen in de bouw gehanteerd wordt. Dit streven heeft al geleid tot een belangrijke vernieuwing in de hele Nederlandse bouwsector. Bij NOM bieden projectontwikkelaars woningen aan en garanderen daarbij de consument wonen met een energierekening van nul euro.

Veel bouwbedrijven werken conceptueel, dat wil zeggen dat ze uitgaan van een bepaald woningconcept dat bij ieder project verbeterd wordt. Daardoor wordt het bouwproces effici├źnter georganiseerd, neemt het minder tijd in beslag en leidt het tot minder afval en faalkosten. Het biedt ook meer plaats voor individuele woonwensen. Maar vooral op het gebied van energieprestatie worden grote stappen genomen. Meestal worden deze energie gerelateerde maatregelen echter als optie aangeboden. De ontwikkelde woningen zijn vaak ook zonder aanvullend energiepakket te koop. De aanvulling is te kiezen voor een extra vijftien tot twintigduizend euro.

En dat is nu net wat veel kopers tegenhoudt. De financieringsruimte die hypotheekverstrekkers bieden is vaak te krap. Als er nog geld over is voor extra opties, wordt dat veelal ingezet voor andere zaken dan energiemaatregelen. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland geeft aan dat de NOM een geweldig product is dat door veel bouwbedrijven geleverd kan worden. Hij waarschuwt er echter voor dat dit voor veel kopers onbetaalbaar is. Kleine stapjes als in de labelsprongen mogen daarbij niet verwaarloosd worden. Want, zo stelt Verhagen, iedere vorm van energiebesparing is mooi meegenomen. Hij benadrukt dat Bouwend Nederland niet tegen de ontwikkelingen is, maar pleit wel voor realiteitszin.