Tags Artikelen met de tag "olie"

olie

0 16

Een aantal grote oliebedrijven starten een gezamenlijk investeringsfonds voor duurzame energie. De bedrijven willen met het nieuwe fonds een actieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Zeven grote oliebedrijven doen mee aan het initiatief. BP, Eni, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil en Total waren al verenigd in het Oil and Gas Climate Initiative. Het werd in 2014 met steun van de Verenigde Naties opgericht. In totaal zijn daar elf olie- en gasbedrijven bij betrokken, die een vijfde van de olie- en gasproductie wereldwijd vertegenwoordigen. Het nieuwe fonds dat de zeven betrokkenen nu oprichten moet investeringen mogelijk maken in duurzame energie. Zo kunnen ontwikkelingen van technologieën op het gebied van uitstootreductie en efficiënter brandstofverbruik door auto’s op steun rekenen. Bovendien wil het collectief maatregelen om de eigen emissies te verminderen onder de loep nemen. Te denken valt aan de reductie van het affakkelen van overtollig gas, een groter gebruik van de CO2-afvang en -opslag en de beperking van methaanuitstoot.

De aankondiging van de samenwerking tussen de zeven oliebedrijven valt samen met de officiële inwerkingtreding van het klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren staken een aantal grote oliebedrijven ook al fors in duurzame energie. In vergelijking tot de investeringen die tot nu toe in olie en gas gedaan zijn, valt het resultaat van die inspanningen in het niet. Een bundeling van de krachten zou daar verandering in kunnen brengen.

0 2

De lage olieprijs heeft een positieve uitwerking op de economie. De keerzijde is dat het aanhouden van de lage olieprijs nadelige gevolgen heeft voor het realiseren van de klimaatambities. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de lage olieprijs op de Nederlandse economie.

Duurzame investeringen worden minder aantrekkelijk door de lage olieprijs. Volgens een woordvoerder van DNB is het ontbreken van een goed functionerende belasting op de uitstoot van CO2 daar debet aan. De woordvoerder zegt dat wanneer de situatie zo blijft, dit de noodzakelijke energietransitie remt. Nederland moet juist de prestaties op het gebied van duurzame energie verbeteren. Op korte termijn zullen investeringen in duurzame energie nog niet in gevaar komen, omdat daarvoor al eerder afspraken zijn vastgelegd. Op langere termijn worden wel problemen voorzien. Zo zullen consumenten bijvoorbeeld minder snel voor een elektrische auto kiezen, als de olieprijs zo laag blijft. Ook bedrijven zullen minder snel tot schone oplossingen besluiten wanneer fossiele brandstoffen goedkoop zijn.

De aanhoudende lage olieprijs wordt veroorzaakt doordat de Verenigde Staten zich ontpopt als (schalie-)olieleverancier. Bovendien is Iran weer terug op de oliemarkt. Vanuit China is minder vraag naar olie omdat dat land hard werkt aan het opvoeren van duurzame energie. De lagere vraag vanuit China en het hogere aanbod van olie drukken de prijs.