Tags Artikelen met de tag "schone energie"

schone energie

0 2
Energie
Energie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte cijfers bekend waaruit blijkt dat het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland vorig jaar is toegenomen met 0,3 procent naar 5.8 procent. In 2015 kwam net geen 6 procent van het totale energieverbruik uit schone energie opgewekt door het gebruik van windmolens, zonnepanelen, aardwarmte en het stoken van biomassa. Maar de stijging is minimaal en maakt dat in dit tempo de doelen van het Energieakkoord uit 2013 bij lange na niet gehaald zullen worden.

Vorige week nog kondigde minister Kamp van Economische Zaken aan dat hij verplichtende maatregelen zal gaan invoeren als bedrijven geen acties nemen om meer energie te sparen en duurzamer te ondernemen. Ook houdt Kamp vast aan het opvoeren van het bij- en meestoken van biomassa in de kolencentrales, waarvoor hij 3 miljard euro subsidie de komende jaren wil uitgeven. Volgens hem is dat de enige realistische manier om de doelstellingen voor 2020 te halen. Kritiek is er alom over dit plan. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Kamp met een plan komt voor de sluiting van de kolencentrales voordat zoveel subsidiegeld uitgegeven wordt. Kolencentrales stoten veel CO2 uit. Bovendien is het de vraag in hoeverre het bijstoken van biomassa uiteindelijk effectief is. De biomassa bestaat grotendeels uit houtsnippers. Nederland kan zelf niet aan de behoefte van houtsnippers voorzien en importeert het materiaal vooral uit Noord-Amerika. De kosten voor dat proces samen met de uiteindelijke reële winst voor het milieu geven niet zo’n rooskleurig plaatsje als het lijkt.

Om de inhaalslag te maken in het behalen van de energiedoelen voor 2020 moet een enorme sprong gemaakt worden. Voorbereidingen zijn daarvoor in volle gang. Zo moeten de komende jaren maar liefst vijf windmolenparken op de Noordzee verrijzen. In 2017 moet het eerste park voor de kust van Zeeland operationeel zijn.

0 5

Al eerder was bekend dat Nederland slecht scoort tussen de andere landen in Europa op het gebied van milieubeleid. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaven onmiskenbaar aan dat slechts 5,5 procent van de gewonnen Nederlandse energie uit hernieuwbare bronnen als wind en zon komen. Het Europese gemiddelde is 16 procent. Rick van der Ploeg, hoogleraar economie pleit nu voor maatregelen ter bevordering van zogenaamde schone energie.

In Trouw doet Van der Ploeg een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om zo snel mogelijk fors te investeren in een toekomst zonder stoken op steenkool of olie en zonder gaswinning in Groningen. Nederland dient daarbij het voorbeeld van het buitenland te volgen. In Zweden wordt bijvoorbeeld energie uit waterkracht en uit verbranding van biomassa opgewekt. In Duitsland en Denemarken is veel overheidssteun voor investeringen in hernieuwbare energie. Daarnaast moeten bepaalde takken in het bedrijfsleven aangepakt worden volgens Van der Ploeg. Dankzij een ijzersterke lobby worden energieverslindende sectoren als transport en distributie ontzien door niet de volle maatschappelijke kosten te berekenen voor benzine, steenkolen en gas.

Het milieubeleid in Nederland kan volgens Van der Ploeg onder meer verbeterd worden door diverse overheidsinitiatieven, zoals de afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen en de toekenning van financiële steun voor generieke studies voor onderzoek naar energiebronnen van de toekomst, zoals zon, wind en algen.