Tags Artikelen met de tag "stroom"

stroom

0 6

Het geplande Nederlandse Windpark Borssele lijkt tegen de laagste kosten ooit stroom te kunnen produceren. Dong Energy denkt voor slechts 7,27 cent per kilowattuur stroom te kunnen leveren. De laagste prijs ooit voor stroom uit offshore windenergie.

De prijs van de Deense energieproducent is weliswaar exclusief de aansluitkosten voor het energienet, maar ook daarmee blijft het historisch laag. Het bedrijf heeft daarmee het winnende bod gedaan om het windmolenpark te gaan bouwen. Tot nu toe lag het laagste bedrag wereldwijd voor de aanleg van windmolens op zee op 10,3 cent per kilowattuur. Ook dat bedrag was exclusief de netaansluitingskosten. De doelstelling van de sector was om in 2030 op het prijsniveau van 7 cent te kunnen zitten. Dat punt is nu dus al bereikt. Dong Energy zegt de energie te kunnen leveren tegen de geboden prijs door samenwerkingen aan te gaan binnen de hele offshore windsector.

Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat de lage prijs mogelijk is geworden doordat bedrijven tegen elkaar kunnen concurreren. Ook de branchevereniging NWEA wijt de lage prijs aan gunstige marktomstandigheden. De overheid regelt alle voorwaarden om het windmolenpark aan te kunnen leggen. Kamp is van mening dat de vermindering van de kosten een doorbraak betekent voor de transitie naar meer duurzame energie.

0 19

In Nederland worden jaarlijks veel festivals georganiseerd, waarbij maar liefst 15 miljoen liter diesel wordt verbruikt. Het nieuwe programma Celebrate Energy van Open House is op zoek naar duurzame manieren om het traditionele dieselaggregaat te vervangen en de CO2-uitstoot met minimaal 20 procent te verlagen.

Open House is een innovatieplatform en talentenprogramma dat festivals en evenementen gebruikt als proeftuin voor toepassingen in zowel in als buiten de entertainment industrie. Met het nieuwe programma Celebrate Energy wil het platform sociale en duurzame vernieuwingen stimuleren door het samenbrengen van de vraag uit de festivalwereld en het aanbod uit de innovatieve energiesector. De vervuilende dieselaggregaten kosten nu in Nederland 25 miljoen euro, in Europa zelfs tot 500 miljoen per jaar. Het gebruik van 15 miljoen liter diesel in Nederland gaat gepaard met een jaarlijkse uitstoot van 40.000 ton CO2. Het doel van het nieuwe programma is om die uitstoot met 20 procent te verlagen. Daarvoor is het platform op zoek naar de meest efficiënte en duurzame energietechnologieën, die een oplossing voor de vervuiling kunnen zijn.

Om de duurzame energie-initiatieven te selecteren heeft Open House een Innovatieve Commissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de festivalindustrie, het bedrijfsleven en de wetenschap. De commissie toetst de oplossingen vanuit bedrijven en start-ups op vernieuwing en toepasbaarheid op de festivalmarkt. Inschrijving kan tot 6 maart. Op 17 maart pitchen geselecteerde bedrijven hun voorstellen voor de Innovatie Commissie. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun plan direct op festivalterreinen te testen en toe te passen.

0 53

Marokko streeft ernaar om over vijf jaar een van de grootste producenten van duurzame energie ter wereld te worden. Dan moet minimaal de helft van de stroombehoefte van het land worden geleverd door hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, water- en zonne-energie.

De grootste troeven zijn daarbij enorme zonnecentrales die niet gebruik maken van zonnepanelen maar van halfronde reflecterende schermen die de zonnestralen bundelen en een bepaalde vloeistof tot 400 graden Celsius verhitten. Die hitte wordt gebruik om stoom te maken die grote turbines aandrijft. Door die turbines wordt tenslotte stroom opgewekt.

Het mooie aan deze manier van stroom opwekken is dat de productie nog lang na zonsondergang door kan gaan omdat de warmte lang opgeslagen kan worden. Zo is men in staat om een redelijk constante stroomvoorziening te hebben. Het grootste nadeel van zonne-energie, dat het vooral piekproductie is, wordt daarmee voor een belangrijk deel weggenomen. Het uiteindelijke doel is dan ook een stroomvoorziening die 24 uur lang constant op vrijwel hetzelfde niveau blijft.

Op de lange termijn wil Marokko de stroom ook verkopen aan het buitenland. Dat kunnen op dit moment alleen de directe buurlanden zijn, om ook naar Europa te kunnen exporteren moeten er eerst nieuwe elektriciteitskabels worden getrokken.

0 71
De centrale voor blauwe energie op de Afsluitdijk
De centrale voor blauwe energie op de Afsluitdijk

Wie de laatste tijd wel eens over de Afsluitdijk is gereden kwam daarbij – waarschijnlijk zonder het te weten – langs een proefinstallatie waar Blauwe Energie wordt opgewekt.

Het zoute zeewater van de Waddenzee wordt in de energiecentrale in contact gebracht met het zoete water uit het IJsselmeer, waarbij de zoutionen uit het Waddenzeewater naar het zoete water willen. Ze komen daarbij door een speciaal membraan en die scheidt de positief geladen van de negatief geladen deeltjes.

De positief geladen ionen komen in het ene reservoir met zoet water terecht, de negatief geladen deeltjes komen in het andere reservoir terecht. Door aan beide reservoirs een stroomkabel vast te maken wordt er stroom opgewekt. Het brakke water wat ontstaat wordt weer terug gepompt naar de Waddenzee.

Wil je meer weten over deze relatief nieuwe manier van stroom opwekken? Bekijk dan de uitleg in onderstaande video.

0 47
Zonnepanelen
Zonnepanelen

Particuliere bezitters van zonnepanel willen stroom die ze daarmee opwekken het liefste eerst helemaal zelf gebruiken voor ze de stroom delen met omwonenden of terugleveren aan de energieleveranciers.

Dat blijkt uit een proef in Groningen in samenwerking met energieleverancier Essent waar 40 woningen zonnepanelen kregen die met elkaar waren verbonden zodat er ook energie kon worden uitgewisseld. Dat uitwisselen werkt prima, maar dat willen consumenten pas doen als er aan hun eigen elektriciteitsbehoefte is voldaan. De buren zijn dan als eerste aan de beurt en pas daarna de energieleveranciers.

Volgens Essent blijkt uit de proef dat consumenten het heel belangrijk vinden om stroom die ze opwekken met zonnepanelen ook zelf te gebruiken. Ook zijn ze dan bereid hun eigen stroomverbruik daarop aan te passen. Zo gaan ze meer stroom verbruiken op momenten dat de zonnepanelen veel stroom kunnen leveren en verbruiken ze op andere momenten minder.

Aanbieders van groene energie zouden er volgens Essen daarom goed aan doen te investeren in technologie die het mogelijk maakt voor consumenten om hun zelf opgewekte energie maximaal te gebruiken. Dat kan nu bijvoorbeeld al met een warmtepomp.