Tags Artikelen met de tag "subsidie"

subsidie

0 4

De provincie Gelderland heeft besloten geen individuele kleine subsidies meer te verstrekken ter stimulering van groene energie. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is tot de conclusie gekomen dat de subsidieregelingen van de afgelopen jaren niet voldoende voor een stimulans in de productie van groene energie hebben gezorgd.

In de afgelopen jaren konden veel inwoners van Gelderland een beroep doen op de provinciale subsidiepot voor elektrische scooters, autorijden op biogas, dubbelglas of zonnepanelen. Met ingang van dit jaar is dat allemaal van de baan. Een individuele woningeigenaar die zijn huis wil isoleren maakt nu alleen nog kans op een bijdrage wanneer hij zich verenigd en met de hele wijk alle huizen gaat isoleren. Een collectieve, grotere aanpak dus.

Op dit moment is 5,5 procent van de Gelderse energie groen, zoals wind- en zonne-energie, maar ook het stoken van hout. Over vier jaar moet het aandeel groene energie verhoogd zijn naar 14 procent. Dat kan volgens Van Dijk alleen gehaald worden in grootschalige investeringen. Gelderland is met Overijssel en Brabant bezig een nieuw groot investeringsfonds voor groene energie te maken. Dat fonds zou dan grootschalige woningisolatie moeten financieren en investeren in grootschalige energieproductie.

Daarnaast wordt op 17 maart een Gelders energieakkoord gepresenteerd met als grootste doelstelling dat huishoudens in 2030 helemaal geen restafval meer produceren en dat al het afval wordt gescheiden. Maar liefst 140 partijen hebben voor het akkoord de handen ineen geslagen, zoals alle gemeenten, Alliander, boeren en vervoersbedrijven.

0 19
Zonnepanelen
Zonnepanelen

Eigenaren van gebouwen met een maatschappelijk karakter in Noord-Holland kunnen tot en met januari 2016 profiteren van in totaal 2 miljoen Euro subsidie voor het opwekken van duurzame energie. Vooral het aantal zonnepanelen op dergelijke gebouwen loopt in Noord-Holland aanzienlijk achter op het aantal zonnepanelen wat inmiddels op de woningen van particulieren is te vinden.

Wat niet-particuliere gebouweigenaren ervan weerhoudt om zonnepanelen te installeren zou liggen aan de lagere vergoeding die zij krijgen voor het terugleveren van stroom aan de energieleveranciers. Het zou dus simpelweg niet financieel aantrekkelijk zijn. Die drempel probeert de provincie Noord-Holland nu dus weg te nemen met subsidie.

De 2 miljoen euro die beschikbaar komt voor zonnepanelen en andere duurzame energievormen zal naar verwachting voor een totale investering van 10 miljoen euro zorgen in de energiesector en ook voor een flinke boost van de werkgelegenheid zorgen. Het mes snijdt volgens Jaap Bond, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, aan twee kanten. Volgens hem zijn dit soort investeringen door lokale en landelijke overheden noodzakelijk als Nederland de doelstelling van 24% duurzame energie in 2020 wil kunnen behalen.