Tags Artikelen met de tag "windmolens"

windmolens

0 4

In het afgelopen jaar zijn de investeringen in windmolens op zee in Europa en de geïnstalleerde capaciteit verdubbeld ten opzichte van 2014. Cijfers van de European Wind Energy Association (EWEA) wijzen dit aan.

Maar liefst 13,3 miljard euro is in 2015 geïnvesteerd in windmolens op zee waarbij 754 nieuwe windturbines werden geplaatst met een totale capaciteit van meer dan 3 gigawatt. Dat vermogen komt neer op stroomvoorziening voor ongeveer een miljoen gezinnen. De windmolens nemen niet alleen in aantal toe, ze worden ook steeds groter. De gemiddelde capaciteit per molen steeg van 3,7 naar 4,2 megawatt. De grootste groei in het afgelopen jaar is gerealiseerd in Duitsland.

In totaal heeft Europa nu voor 11 gigawatt aan windmolens in zee staan. Momenteel worden nog gebouwd aan zes parken. Wanneer die opgeleverd zijn, stijgt de capaciteit naar 12,9 gigawatt. Groot-Brittannië heeft het grootste aandeel in de Europese windenergie en voert de lijst aan met 5 gigawatt. Duitsland is door de groei van het afgelopen jaar een goede tweede met iets meer dan 3 gigawatt.

De enorme toename in windmolens is te danken aan de vertraging die projecten eerder hadden opgelopen. 2016 zal naar verwachting veel rustiger verlopen. Daarna zal er weer een grotere groei volgen, zodat in 2020 meer dan 20 gigawatt wordt opgewekt door windenergie. Wat er na 202 gaat gebeuren is nog ongewis. Volgens Giles Dickson, CEO van de EWEA boekt de industrie grote vooruitgang in het reduceren van kosten. Er is echter behoefte aan regeringen die een duidelijke visie garanderen op de volumes die op de lange termijn gewenst zijn. Duidelijke wetgeving is daarbij nodig die de nodige investeringen daarvoor mogelijk maakt. Ook een actieve samenwerking tussen regeringen is van cruciaal belang.

0 14

Windmolenparken hebben een veel slechtere energieopbrengst dan algemeen wordt aangenomen. Dat zegt het Max Planckinstituut na eigen onderzoek.

Waarom de opbrengst tegenvalt heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste daarvan is dat de achterste windmolens van een windmolenpark aanzienlijk minder wind vangen dan de molens die vooraan staan, en dat zijn de molens waar de gehele energieopbrengst doorgaans mee wordt berekend. De geschatte energie is dus veel hoger dan wat er werkelijk kan worden opgewekt.

Onderzoeker Lee Miller heeft met zijn collega’s becijferd dat je voor een windmolenpark zoals die momenteel worden aangelegd een gemiddelde jaaropbrengst kunt verwachten van een Watt per vierkante meter.

Miller neemt een gepland windmolenpark bij Borssele als voorbeeld. Daar wordt nu uitgegaan van een totaalopbrengst die vier tot vijf keer hoger is dan wat er volgens zijn eigen berekening werkelijk te behalen is. Het is volgens hem ook eenvoudig waarom dit zo is. De windmolens halen allemaal energie uit de lucht, waardoor het verderop in het windmolenpark gewoonweg minder hard waait dan aan de voorkant en dit merk je behoorlijk in de energieopbrengst.

Volgens Miller zou het ook weinig verschil maken of je een windmolenpark op land of in de zee bouwt, in elk geval niet voor de energieopbrengst ervan.

0 30
Energie
Energie

De Europese Commissie vindt dat je als particulier zelf je energie moet kunnen verkopen. Mensen die eigen zonnepanelen of windmolens bezitten moeten de stroom daarmee wordt opgewekt vrij kunnen verkopen op de internationale energiemarkt. Dat staat in een nieuw beleidsplan waar de komende maanden in Brussel over gediscussieerd zal worden.

Consumenten moeten op deze manier meer macht krijgen op de energiemarkt. Ze moeten ook kunnen profiteren van de energieprijzen, die soms van minuut tot minuut kunnen veranderen.

Maar volgens energiecommissaris Maros Sefcovic is het ook belangrijk dat energieprijzen voor duurzame energie de echte kosten weergeven. Door gesubsidieerde opbrengsten aan banden te leggen moet het duidelijker worden wat nu precies de kosten en baten zijn van het zelf exploiteren van hernieuwbare energiebronnen.

In het kort komt het erop neer dat consumenten in alle Europese landen hun stroom terug moeten kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk, net zoals dat al kan in Nederland. Dat moet er ook voor zorgen dat pieken en dalen binnen de EU makkelijker kunnen worden opgevangen, doordat energie beter kan worden uitgewisseld.