Tags Artikelen met de tag "zonne-energie"

zonne-energie

0 42

Op gebouwen die zijn aangemerkt als monument of die beeldbepalend zijn mogen geen zonnepanelen geïnstalleerd worden. Dat maakt het onmogelijk om deze gebouwen met het gebruik van zonne-energie duurzamer te maken. Tot nu toe. Een Nederlands bedrijf heeft dakpannen ontwikkeld waarin bijna onzichtbaar zonnecellen zijn verwerkt. De pannen zijn al door meerdere gemeenten geaccepteerd voor toepassing op hun monumentale gebouwen.

Welstands- en monumentencommissies zien er streng op toe dat het aanzicht van rijks- of gemeentelijke monumenten intact en bewaard blijven. Het aanbrengen van zonnepanelen vormt een enorme inbreuk op de esthetische kenmerken van dit soort gebouwen. Toch is het opwekken van zonne-energie juist op dit soort gebouwen vaak zeer wenselijk. Het Nederlandse bedrijf ZEP ontwikkelde zonnedakpannen die geen afbreuk doen aan het aanzicht van monumenten. Daarmee lijkt een doorbraak te zijn gekomen om ook dit soort panden duurzamer te maken.

Een aantal Nederlandse gemeenten hebben de toepassing van de zonnedakpannen van ZEP op hun monumenten en beeldbepalende gebouwen goedgekeurd. Het bedrijf verwacht dat het systeem overal in Nederland geaccepteerd zal worden. In de dakpannen zitten haast onzichtbare zonnecellen verwerkt, waardoor ze uitermate geschikt zijn om op monumentale panden toegepast te worden. Bijkomend voordeel is, dat de pannen volgens het bedrijf meer elektriciteit produceren dan traditionele zonnepanelen. De zonnedakpannen vormen ook een goede oplossing voor gebouwen waarop te weinig geschikte ruimte is voor zonnepanelen. Maar mensen die panelen op het dak lelijk vinden, hebben met de zonnedakpannen van ZEP een goed alternatief om toch tot het opwekken van groene energie over te gaan.

0 3

Ze deden er een jaar en vijf maanden over, maar eind juli is de Solar Impulse van piloten Bertrand Piccard en André Borschberg eindelijk geland in Abu Dhabi. Het vliegtuigje voltooide daarmee voor het eerst een vlucht rond de aarde op alleen maar zonne-energie.

Piccard en Borscherg hadden voor hun tocht 16 tussenstops nodig in onder meer India, China, de Verenigde Staten en Spanje. Ook stond hij bijna een jaar stil op Hawaï omdat zijn vliegtuigje beschadigd was geraakt. Beide mannen wisselden elkaar bij het vliegen af want de Solar Impulse biedt slechts plaats aan 1 persoon om zoveel mogelijk gewicht te besparen.

De tocht van 35.000 kilometer eindigde in Abu Dhabi omdat hij daar ook was begonnen. De vluchten in het Midden Oosten waren ook direct het gevaarlijkst. Dat kwam doordat er daar verschillende zones in het luchtruim zijn waar je niet mag komen en bovendien heb je er veel gevaarlijk sterke luchtstromen waardoor je met een licht vliegtuigje makkelijk uit koers raakt.

De Solar Impulse weegt slechts 1.600 kg en kan op een maximale hoogte van 8,5 kilometer vliegen.

0 4

Dertig jaar na de kernramp in Tsjernobyl heeft de Oekraïense regering een invulling bedacht voor de spookstad. Er komt een groot zonnepark dat goed zal zijn voor 1 gigawatt energie.

In 1986 vond de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl plaats waarbij een gebied ter grootte van Luxemburg onbewoonbaar werd door de hoge radioactieve straling. Nog altijd is de 2.600 vierkante kilometer zone verboden toegang. Met het nieuwe plan om een groot zonnepark aan te leggen voor de opwekking van hernieuwbare energie komt er een zinvolle invulling van het spookgebied.

De Oekraïense minister van milieu zegt dat het gebied een ideale plek is voor de opwekking van zonne-energie. De zon schijnt er gemiddeld meer uren per jaar dan bijvoorbeeld in Duitsland. De grond is er goedkoop en er wonen rondom het gebied veel mensen die gekwalificeerd zijn om in energiecentrales te werken. Al dit jaar is het de bedoeling dat er voor 4 megawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd gaat worden.

De kosten voor de aanleg van het park worden geschat op 1 miljard euro. Geldschieters moeten nog gevonden worden. Er is al interesse getoond door twee Amerikaanse investeringsbedrijven en vier Canadese energiebedrijven. Ook is de Oekraïense regering in gesprek met de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling.

0 6

Opnieuw heeft Zelfstroom bewezen dat crowdfunding ook zeer succesvol ingezet kan worden voor het uitbreiden van duurzame energiebronnen. Binnen drie uur nadat het project gelanceerd op internet gelanceerd was, was de benodigde 700.000 euro binnen. Investeerders die een vorige keer te laat in actie kwamen, waren er nu als eerste bij.

Zelfstroom is een bedrijf dat samen met woningeigenaren in Nederland een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarvoor introduceerde het bedrijf onder meer het verhuren van zonnepanelen. Zoveel mogelijk particulieren worden zo in de gelegenheid gesteld om gebruik te kunnen maken van duurzame, zelf opgewekt energie. Een investering door de woningbezitter is niet nodig, hij betaalt huur. Dat deze optie aanslaat blijkt uit het snel toenemende aantal klanten dat kiest voor de huur van zonnepanelen.

De zonnepanelen worden bekostigd uit de crowdfunding campagnes. De investeerders dragen volgens Zelfstroom bij aan de versnelling van de energietransitie in Nederland. In totaal heeft het bedrijf met zijn crowdfunding acties al voor ongeveer 2,6 miljoen euro opgehaald ten behoeve van zonnestroomsystemen. Zelfstroom wil over vier jaar voor 100 miljoen euro aan zonnepanelen op particuliere woningen geplaatst hebben.

0 6
SolaRoad
SolaRoad

Het zonnefietspad dat als pilot is neergelegd in Krommenie is een groot succes. Het pad wordt dit jaar met 20 meter verlengd en in 2017 zullen meer nieuwe duurzame testpaden op andere plaatsen aangelegd worden.

Eind 2014 is het fietspad met een lengte van 70 meter aangelegd. De SolaRoad is het resultaat van de zoektocht om grootschalig duurzame energie op te wekken zonder dat er ruimte voor moet worden ingeleverd. Zonne-energie is een zeer goede duurzame energiebron waar echter voldoende ruimte voor beschikbaar moet zijn. In Nederland is ruimte schaars, maar door de integratie met bestaande bouwwerken kan daarin tegemoet gekomen worden.

Het pad in Krommenie wekte in het eerste jaar 9800 kWh op wat voldoende is om drie gemiddelde huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het project zit nog steeds in de pilot fase maar de resultaten stijgen boven alle verwachtingen uit. Om het plan verder uit te kunnen rollen wordt het huidige pad met 20 meter uitgebreid, komen er volgend jaar meer testfietspaden bij en is men ver gevorderd in een vertaalslag naar autowegen.

De mogelijkheden voor de SolaRoad is enorm. Er ligt 10.000 kilometer fietspad in Nederland dat geschikt is voor deze technologie. Als dit omgezet wordt in de toepassing in autowegen komt er een potentieel bij van 120.000 kilometer. Daarmee vormt de SolaRoad een belangrijke aanvulling op de opwekking van groene energie.

0 2

Sinds 2011 hebben maar liefst 189 grote zonneparken subsidie weten te krijgen. Slechts 20 daarvan zijn tot nu toe daadwerkelijke gerealiseerd. Dit blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen waarom de realisatie van de zonneprojecten op zich laat wachten. Een reden is bijvoorbeeld dat de kosten in de praktijk vaak hoger zijn dan in de begroting is opgenomen. Volgens Hans van den Boom, sectormanager duurzame energie bij Rabobank, komt het vaak voor dat extra kosten ontstaan bij projecten die groter zijn dan een hectare. Bij het maken van de begroting zijn die kosten doorgaans niet duidelijk.

Een andere reden voor de vertragingen is de huidige lage prijs voor elektriciteit. Bedrijven hebben daardoor geen zekerheid dat in de toekomst genoeg verdiend kan worden voor een rendabele exploitatie van een zonnepark. De lage stroomprijs speelt niet alleen een rol bij de ontwikkeling van zonneprojecten, maar ook bij sommige windparkexploitanten. Oudere windenergieprojecten waarbij kleinere windmolens geplaatst zijn hebben de meeste kans verlies te gaan maken.

Als derde reden kan aangenomen worden dat er een groeiende weerstand is bij bewoners en boerenbelangenorganisaties. Dit kan ondervangen worden door in te zetten op burgerparticipatie, waarbij meer gekeken wordt naar wat in een buurt past dan naar de grootte van het project.

Vertraging van de verschillende projecten is niet zonder gevolgen. De overheid hanteert een houdbaarheidsdatum voor subsidieregelingen. Als de realisatie te lang op zich laat wachten vervalt de overheidssubsidie. Het geld stroomt weer terug in de pot en er kan opnieuw een aanvraag ingediend worden, maar dat levert alleen maar meer vertraging op.

0 4

Plannen voor een zonnepaneleneiland op het Oostvoornse Meer in Zuid-Holland vindt enthousiasme bij de gemeente Westvoorne. Het initiatief voor de plannen komt van burgers uit de gemeente, die graag zien dat Zuid-Holland hierin een voortrekkersrol heeft.

De plannen waren in eerste instantie bedacht op het land. Echter, grond is duur en er is voldoende ruimte op het water waar drijvende zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Het idee op zich is niet nieuw. Zonnepaneleneilanden zijn al op veel plaatsen in de wereld te vinden. In Nederland zijn meerdere plannen voor zo’n eiland, onder meer in vergevorderd stadium in Elst en in experimentele fase in Rotterdam.

De panelen kunnen geplaatst worden op een soort plastic luchtbedden die als een lego systeem aan elkaar vast te maken en los te koppelen zijn. De initiatiefnemers willen starten met een pilot van een paar panelen op het meer om te kijken of het idee uitvoerbaar is in de praktijk. Een veld van vijf hectare met panelen kan dezelfde energie opwekken als één windmolen.

Ook rekenen de initiatiefnemers er op dat met de pilot het draagvlak voor het idee vergroot kan worden. Ze hopen dat veel burgers het idee omarmen en zich verenigen in bijvoorbeeld een coöperatie. Iedereen kan zich daarbij aansluiten en zo mede-eigenaar van het eiland worden. De gemeente Westvoorne is enthousiast over de plannen. Het eiland maakt het mogelijk voor mensen, die bijvoorbeeld zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, om schone energie op te wekken.

0 15

Veel rondvaartboten varen door de grachten van Amsterdam om de vele toeristen een toer door de stad te geven. Rederij Staets doet dit sinds kort met twee elektrische boten. Vijftig procent van het benodigde vermogen komt van de eigen opgewekte zonne-energie.

De daken van de twee rondvaartboten van Rederij Staets liggen voor 85 procent vol met zonnepanelen. Het is echter belangrijk tijdens de rondvaarten dat omhoog gekeken kan worden. Daarom zijn de panelen voor de helft doorzichtig gemaakt, zodat het zicht op de gevels van de stad vanuit de boot nog steeds goed is. Op een gemiddelde dag zorgen de panelen voor ongeveer de helft van de energie om een hele dag te kunnen varen. Als de zon schijnt kan het dak voor een deel geopend worden, waardoor de capaciteit van de panelen met de helft verminderd.

Volgend Casper Wulfers van Rederij Staets kunnen de boten niet achterblijven bij de huidige trend waarbij steeds meer uitgegaan wordt van groene stroom en elektrische auto’s. Ook klanten zijn steeds kritischer en verwachten een duurzame werkwijze van ondernemers. Alhoewel elektrisch varen op zich niet vernieuwende is, is Rederij Staets wel een voorloper op dit gebied. De toepassing van doorzichtige zonnepanelen is wel een vernieuwend idee.

0 65

s-bikeHet kon bijna niet uitblijven. Na de e-bike is nu ook een fiets op zonne-energie ontwikkeld. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben in samenwerking met een aantal partners een prototype solarfiets ontwikkeld. De s-bike is het duurzame alternatief voor de elektrische fiets.

Het proefmodel is nu nog te zwaar, maar de komende tijd zal aan het gewicht van de accu gewerkt worden. Bovendien moet de fiets nog verder hufterproof gemaakt worden. Zo is al rekening gehouden met mogelijke diefstal van onderdelen. Dat moet tegengegaan worden door het gebruik van een chip die voor een koppeling tussen motor en accu zorgt. Is één van de twee niet aanwezig, dan werkt de fiets niet. Diefstal van de hele fiets is ook zinloos omdat de fiets via een chip te traceren is. Verder moet de s-bike nog onder alle weersomstandigheden getest worden.

De zonnecellen van de solarfiets zijn verwerkt in het voorwiel. Het opladen van de accu gebeurt continu zolang de fiets buiten is. Daarmee wordt een wens van veel e-bike gebruikers werkelijkheid: een elektrische fiets die geen stopcontact nodig heeft.

Volgend jaar moet de s-bike te koop zijn. In vergelijking met de e-bike zal de fiets meer gaan kosten, maar het heeft als voordeel dat de solarfiets duurzamer is en dat de accu veel langer meegaat dan die van de e-bike. Verwacht wordt dat in 2019 ongeveer 10.000 mensen met zonnecellen in hun fietswiel rijden.

0 2

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontwikkelden een materiaal dat zonne-energie opslaat en het later op een gewenst moment als warmte weer kan gebruiken. Polymeer is een van de eerste Solar Thermal Fuels (STF) in vaste vorm. De stof bevat moleculen die reageren op zon en warmte. Het is transparant en daardoor toepasbaar in veel verschillende materialen zoals glas of stof.

Het polymeer slaat warmte op door chemische bindingen aan te gaan. Wanneer de moleculen in het polymeer in contact komen met zonlicht wordt de energie daarvan opgeslagen. Vervolgens kan de energie weer losgelaten worden onder invloed van een beetje warmte, licht of stroom. De wetenschappers van het MIT hebben de moleculen in de stof zodanig aangepast dat meer zonne-energie kan worden opgeslagen. Een eindproduct kan daarmee tot 10 graden verwarmd worden. Onderzoek gaat nog verder om te bereiken dat het polymeer tot 20 graden kan verwerken.

Een mogelijke praktische toepassing van het polymeer is het ontdooien van autoruiten. Het materiaal is in proeven toegepast in glas. Aangetoond kon worden dat het polymeer in het glas voldoende warmte afgeeft om een klein beetje ijs te doen smelten. De rest van het ijs glijdt vervolgens vanzelf van de ruit. Automerk BMW is geïnteresseerd in het onderzoek en is dan ook een van de sponsoren.

0 5
Duurzame energie
Duurzame energie

Sommige daken zijn niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor particulieren die zo’n ongeschikt dak hebben is het toch mogelijk te investeren in zonne-energie. Door diverse coöperaties worden initiatieven ontwikkelt waarbij zonnepanelen op grote daken van meestal industriële gebouwen worden geplaatst. Particulieren schaffen certificaten aan en profiteren daarmee van het financiële voordeel van investeren in zonne-energie. Een uitkomst voor mensen die wel willen investeren in duurzame energie, maar dat niet kunnen omdat hun dak niet geschikt is voor een zonnepaneel.

In de Achterhoek zijn al meerdere van dergelijke initiatieven uitgevoerd. De verschillende gemeenten steunen veelal de particuliere investeerders door het verstrekken van subsidies. Groenlo is een gemeente die steun heeft toegezegd door het verstrekken van subsidies. Maar liefst 450 zonnepanelen worden daar door coöperatie Groenkracht in samenwerking met de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) op daken geplaatst die door de Rouwmaat Groep beschikbaar zijn gesteld. Rouwmaat, actief in de grond-, weg- en waterbouw, heeft eventueel nog meer plaats beschikbaar. Particulieren die in het postcodegebied van Groenlo wonen, kunnen certificaten aanschaffen ter waarde van een zonnepaneel. Met de nieuwe belastingwetgeving is die investering zeer aantrekkelijk. De garantieregeling geldt voor een periode van dertien jaar. Behalve gemeentelijke steun is ook een aanvraag gedaan voor provinciale steun. Voorwaarde voor het verkrijgen van die steun is dat minimaal vijftig mensen intekenen voor het project. AGEM heeft toegezegd jaarlijks een deel van de winst om te zetten in maatschappelijke bijdragen.

0 53

Marokko streeft ernaar om over vijf jaar een van de grootste producenten van duurzame energie ter wereld te worden. Dan moet minimaal de helft van de stroombehoefte van het land worden geleverd door hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, water- en zonne-energie.

De grootste troeven zijn daarbij enorme zonnecentrales die niet gebruik maken van zonnepanelen maar van halfronde reflecterende schermen die de zonnestralen bundelen en een bepaalde vloeistof tot 400 graden Celsius verhitten. Die hitte wordt gebruik om stoom te maken die grote turbines aandrijft. Door die turbines wordt tenslotte stroom opgewekt.

Het mooie aan deze manier van stroom opwekken is dat de productie nog lang na zonsondergang door kan gaan omdat de warmte lang opgeslagen kan worden. Zo is men in staat om een redelijk constante stroomvoorziening te hebben. Het grootste nadeel van zonne-energie, dat het vooral piekproductie is, wordt daarmee voor een belangrijk deel weggenomen. Het uiteindelijke doel is dan ook een stroomvoorziening die 24 uur lang constant op vrijwel hetzelfde niveau blijft.

Op de lange termijn wil Marokko de stroom ook verkopen aan het buitenland. Dat kunnen op dit moment alleen de directe buurlanden zijn, om ook naar Europa te kunnen exporteren moeten er eerst nieuwe elektriciteitskabels worden getrokken.

0 9

Dat zonne-energie de toekomst heeft is iets wat tegenwoordig zelfs Shell, de grootste brandstoffenproducent ter wereld, niet langer kan ontkennen. Topman Ben van Beurden zei onlangs tegen de Britse omroep BBC dat hij denkt dat zonne-energie de belangrijkste bron van energie wordt op aarde. Steeds meer auto’s zullen gaan rijden op elektriciteit die afkomstig is van zonne-energie denkt van Beuren.

Voor van Beuren zijn fossiele brandstoffen op dit moment overgangsbrandstoffen die nuttig zullen zijn tijdens de overgang naar duurzame energie. Helemaal nu de vraag naar energie in de komende tien jaar zal verdubbelen ziet van Beuren nog altijd een rooskleurige toekomst voor Shell en andere olieproducenten, want hij weet zeker dat olie en benzine nog lange tijd een belangrijke functie zullen verzorgen.

Van Beuren ziet dan ook geen enkele reden om niet te blijven zoeken naar nieuwe manieren om fossiele brandstoffen uit de grond te halen. Zo maakte hij duidelijk dat Shell nog altijd wil gaan boren in het Poolgebied om daar fossiele brandstoffen uit de grond te halen.

0 10

Wanneer mensen de komende jaren massaal gaan overstappen op zonne-energie en windenergie zou dat een ramp betekenen voor het bestaande elektriciteitsnet, dat is namelijk totaal niet berekend op deze omslag. Dat zegt TNO in een pas uitgebracht rapport over het elektriciteitsnetwerk. Er zouden daardoor zelfs grootschalige stroomstoringen op kunnen treden.

Volgens prognoses waar TNO zijn onderzoek op gebaseerd heeft wordt de helft van al onze energie in 2030 duurzaam geproduceerd. Wanneer er in de tussentijd niet hard gewerkt wordt en veel geld wordt geïnvesteerd in opslagcapaciteit moeten we rekening houden met het veelvuldig uitvallen van de stroomvoorziening zegt TNO.

Dat heeft vooral te maken met het fluctuerende karakter van duurzame energie, er zijn daarbij van nature duidelijke pieken en dalen. De stroom die er tijdens pieken meer geproduceerd wordt dan strikt noodzakelijk zou op een duurzame en goedkope manier moeten worden opgeslagen om de behoefte tijdens de dalen op te vangen.

Ook een flexibele vraag naar stroom zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Nu al doen consumenten dit soms wanneer ze zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld de wasdroger pas aanzetten als de zon op de zonnepanelen valt. De overheid zou hier volgens TNO een leidende rol in moeten nemen, omdat er voor elektriciteitsbedrijven op dit moment geen economische reden is om het elektriciteitsnet aan te gaan passen aan de toekomst.

0 12

Over 15 jaar zal zonne-energie voor ongeveer 10 tot 14 procent voorzien in de energiebehoefte van Europa. Dat zegt onderzoeker Roland Berger. De kosten per opgewekte Watt zonne-energie dalen zo fors dat steeds meer mensen er financieel voordeel uit kunnen halen om zonnepanelen te laten plaatsen. Grote energiebedrijven krijgen het er alvast benauwd van.

Wat vooral opvallend is in het onderzoek van Berger zijn de grote verschillen tussen landen onderling voor wat betreft de kosten per opgewekte Watt. Wanneer die kosten in China bijvoorbeeld worden omgerekend naar euro’s blijkt zonne-energie daar slechts 1 euro en 4 cent per Watt te kosten.

Wanneer we kijken naar Europa is het vooral voor Italianen en Duitsers erg lucratief om zonnepanelen te laten installeren, want in die landen ligt de kostprijs op 1 euro en 60 cent per Watt. In vergelijking met die landen komen we er in Nederland nog altijd bekaaid af, want hier kost elke Watt zonne-energie nog altijd 3 euro en 27 cent. Dat is echter nog altijd minder dan in de Verenigde Staten, waar elke Watt omgerekend 3 euro en 55 cent kost.

Energiebedrijven die nu nog vooral gecentraliseerde leveranciers van energie zijn moeten doen er volgens de onderzoekers goed aan zichzelf binnenkort opnieuw uit te vinden als bedrijven die het uitwisselen van bij particulieren opgewekte energie mogelijk maken.

0 31

Amsterdam is koploper in Nederland voor wat betreft het opwekken van zonne-energie. Geen enkele andere gemeente wekt zoveel energie op met behulp van zonnepanelen als de hoofdstad. Dat zegt Natuur & Milieu die er onlangs onderzoek naar deden.

Dat komt volgens Natuur & Milieu natuurlijk met name doordat Amsterdam een van de grootste gemeentes van Nederland is. Want wanneer de cijfers worden vergeleken met het aantal inwoners staat de stad slechts op plek 390. Omdat er in Amsterdam relatief veel flats staan is dat natuurlijk ook wel logisch want het percentage mensen met een eigen woning dat ook inderdaad zelf zonnepanelen kan plaatsen is daarmee vrij laag.

Wanneer er wordt gekeken naar de meeste opgewekte zonne-energie per inwoner moeten we het grootste succesverhaal heel ergens anders zoeken. Zeewolde in de Flevopolder komt dan het beste uit de bus. Ook Dalfsen in Overijssel en Eersel in Noord-Brabant doen het erg goed.

Wanneer we kijken naar de grote steden en hoeveel energie daar per inwoner wordt opgewekt met zonnepanelen zien we dat Utrecht de grote winnaar is. Daar wordt per inwoner bijna 30 Wattpiek opgewekt. Den Haag volgt als tweede met slechts de helft daarvan en Amsterdam en Rotterdam zitten daar niet ver achter.

0 58
Duurzame energie
Duurzame energie

Wanneer zonnepanelen waarmee je als particulier stroom opwekt niet op je eigen dak staan moet je gewoon belasting betalen over de opgewekte energie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door energieleverancier Eneco en LochemEnergie, een energiecoöperatie.

Wanneer de stroom wordt opgewekt bij iemand anders is er volgens de rechtbank sprake van het leveren van energie. De Belastingdienst mag daarom gewoon eisen dat er belasting over die energie wordt betaald.

Zowel Eneco als LochemEnergie bepleitten in de rechtszaal zonder succes dat er zo een ongelijkheid in stand wordt gehouden tussen mensen die wel, en mensen die geen geschikt dak hebben om zelf energie op te wekken. Volgens hen komt het de groei van duurzame energie in Nederland dan ook niet ten goede als burgers worden ontmoedigd om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Mensen die hun zonnepanelen wel op hun eigen dak kunnen aanbrengen hebben zo een aanzienlijk financieel voordeel op mensen die dat niet kunnen, en dat terwijl het risico en de aanschaf voor beide groepen mensen gelijk zijn.

Zowel Eneco als LochemEnergie hebben verklaard na bestudering van de uitspraak te bepalen of ze in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak.

0 14

Mensen die zowel een elektrische auto als zonnepanelen op hun dak hebben kunnen de accu’s van hun auto binnenkort inzetten als energieopslag voor hun huishouden. Door een speciaal soort laadpaal kan de auto niet alleen worden opgeladen met behulp van de zonnepanelen, maar kunnen de elektrische apparaten ook weer energie onttrekken aan de accu’s in de auto wanneer er geen zon schijnt.

In de wijk Lombok in Utrecht werden vandaag de eerste van in totaal twintig van dergelijke laadpalen geplaatst, waardoor Lombok de landelijke primeur heeft voor deze nieuwe technologie. Het nieuwe systeem is een oplossing om pieken en dalen in de energieproductie en de energiebehoefte op te kunnen vangen.

Omdat Nederland dichtbevolkt is en zonnepanelen op steeds meer daken verschijnen is ons land volgens netbeheerder Stedin de perfecte plaats om deze nieuwe manier van energie opslaan in te gaan zetten. Bovendien zou het kunnen zorgen voor een enorme kostenbesparing van miljarden euro’s, aangezien er nu geen extra infrastructuur aangelegd hoeft te worden om energie van zonnepanelen terug te laten vloeien in het bestaande elektriciteitsnetwerk.

0 5
Zonnepanelen
Zonnepanelen

In geen enkel ander land in Europa neemt zonne-energie op dit moment zo’n grote vlucht als in Nederland. Gewone consumenten plaatsen steeds vaker zonnepanelen op hun dak, en daar hebben ze geen energie-akkoord voor nodig gehad. Dat zegt Peter Desmet van de stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland in de Volkskrant.

Hij spreekt van een ware revolutie. Inmiddels zijn er al 250.000 huishoudens in Nederland die zelf zonnepanelen hebben geplaatst. Het geheim is hierbij de salderingsregeling, waarbij mensen die energie opwekken met hun zonnepanelen die energie in mindering kunnen brengen op de nota van hun energieleverancier. Die regeling is duidelijk, makkelijk en bespaart de consument geld. Daardoor zorgen zij op dit moment voor een revolutie van onderaf.

Volgens Desmet wordt zonne-energie dus steeds populairder. Hij verwacht binnen een jaar een verdubbeling te zien van het aantal huishoudens met zonnepanelen op hun dak. Hij roept Den Haag dan ook op om de salderingsregeling niet af te schaffen. Daarmee loopt de regering namelijk aanzienlijke inkomsten mis doordat er minder energiebelasting wordt betaald door consumenten.

0 78

Ondernemers en particulieren in de gemeente Emmen in Drenthe kunnen hun braakliggende terrein voortaan gaan inrichten als zonneakkers. Hiertoe is onlangs een nieuwe beleidsvisie ontwikkeld, waardoor het makkelijker gaat worden om zonneakkers te realiseren.

De gemeente heeft laten weten dat ze meer heil ziet in zonne-energie dan in windenergie en wil het gebruiken van zonne-energie motiveren. Er is daarom inmiddels een lijst met criteria opgesteld waar terreinen aan moeten voldoen om als zonneakker dienst te mogen doen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om stukken van een bedrijventerrein waar zich nooit een bedrijf heeft gevestigd, of het aanwijzen van een terrein in een dorp waar de bewoners gezamenlijk een zonne-akker kunnen beginnen om zelf energie op te gaan wekken.

Emmen heeft zich tot doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Alle in de gemeente gebruikte energie moet dan afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.